Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen op bromfietsverzekeringen


1. Is er een kentekenplicht voor mijn bromfiets?
Op 1 september 2005 is in Nederland het bromfietskenteken ingevoerd. Vanaf 1 januari 2007 is het bromfietskenteken verplicht voor alle bromfietsen in Nederland. Volgens de wet vallen ook alle snorfietsen, bromscooters, brommobielen en fietsen met hulpmotor onder de definitie van bromfiets. Hiermee verdwijnt het vertrouwde verzekeringsplaatje.

Bromfietsen zonder kentekenbewijs en kentekenplaat mogen de openbare weg niet meer op. De Dienst Wegverkeer (RDW) zorgt voor de registratie en uitgifte van de kentekens en kentekenbewijzen.

^ Naar boven

2. Ben ik verplicht om mijn bromfiets te verzekeren?
Je bent verplicht om elke brommer of snorfiets die in je eigendom is minimaal Wettelijk Aansprakelijk (WA) verzekerd te hebben. Dit betekent dat als je onverhoopt een derde aanrijdt, de schade van degene door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoedt.

^ Naar boven

3. Van welke factoren is de hoogte van mijn WA-premie afhankelijk?
De WA-premies zijn afhankelijk van je leeftijd, de plaats waar je woont en van de uitvoering van de brommer. Daarnaast maken verzekeraars onderscheidt tussen de volgende soorten bromfietsen:

 • Scooter: dit is een scootermodel (automaten en versnellers) met een maximale toegestane snelheid tot 45 kilometer per uur, welke voorzien is van een gele plaat/sticker en waarbij het dragen van een helm wettelijk verplicht is.
 • Snorscooter: dit is een scootermodel met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur, welke voorzien is van een oranje plaat/sticker en waarbij het dragen van een helm niet wettelijk verplicht is.
 • Brommer: dit is geen scootermodel (automaten en versnellers) met een maximale snelheid tot 45 kilometer per uur, welke voorzien is van een gele plaat/sticker en waarbij het dragen van een helm wettelijk verplicht is.
 • Snorbrommer: dit is geen scootermodel met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur, welke voorzien is van een oranje plaat/sticker en waarbij het dragen van een helm niet wettelijk verplicht is.
 • Zoemfiets: Fietsen met hulpmotor (Spartemet, Elo-Bike, e.d.), welke voorzien is van een oranje plaat/sticker.

^ Naar boven

4. Is de hoogte van mijn WA-premie afhankelijk van het aantal schade vrije jaren?
Ja... elke bromfietsverzekering werkt met een bonus/malus korting. Dat betekent dat je extra korting opbouwt als je een jaar schadevrij heeft gereden met uw bromfiets. Je gaat het komende jaar dan minder betalen voor je bromfietsverzekering. De opgebouwde schadevrije jaren kun je  meenemen als je overstapt naar een andere verzekering.

^ Naar boven

5. Als ik mijn bromfietsverzekering wil beëindigen, dien ik deze dan op te zeggen?
De meeste verzekeringen hebben een opzegtermijn. Je moet dan voor het einde van de contractsduur de verzekering opzeggen. Doe je dat niet, dan wordt de verzekering stilzwijgend voor een nieuwe periode verlengd. De verzekeraar informeert je niet van te voren wanneer deze contractstermijn verloopt. Meestal is het opzegtermijn 2 maanden. Tegenwoordig zijn er ook verzekeraars die al een opzegtermijn hanteren van 3 maanden. Raadpleeg je polisvoorwaarden voor de juiste opzegtermijn.

^ Naar boven

6. Is het mogelijk om mijn bromfiets tegen diefstal te verzekeren?
Het is mogelijk om je bromfiets te verzekeren tegen diefstal. De meeste verzekeringsmaatschappijen kennen een zogenaamde diefstaldekking. Je dient er wel rekening mee te houden dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de afschrijving en het eigen risico. De voorwaarden hiervan verschillen per maatschappij.

Let wel op dat diefstal uitsluitend is verzekerd indien de bromfiets op slot is gezet met zowel het standaard slot als een ART categorie 3 goedgekeurd slot. Op de site www.stichtingart.nl kunt zien welke sloten hier toe behoren.

^ Naar boven

7. Kan ik naast WA en diefstal mijn bromfiets nog meer verzekeren?
Ja, het is mogelijk om een bromfietsverzekering met WA dekking uit te breiden met een aantal extra verzekeringen. Wanneer je hier voor kiest ben je naast WA en diefstal, bijvoorbeeld ook verzekerd voor schade ten gevolge van elke ander van buitenkomende gebeurtenis (Cascoschade).

Je dient er wel rekening mee te houden dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de afschrijving en het eigen risico. De voorwaarden hiervan verschillen per maatschappij .

^ Naar boven

8. Kan ik mij als de bestuurder van de bromfiets verzekeren tegen lichamelijk letsel?
Ja, je dient dan te kiezen voor een extra aanvullende verzekering de zogenaamde ongeval opzittendenverzekering. De bestuurder en maximaal één medepassagier zijn met deze aanvullende verzekering verzekerd van een eenmalige uitkering mocht er sprake zijn van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

^ Naar boven

9. Ben ik verzekerd als mijn brommer is opgevoerd?
Een opgevoerde bromfiets is niet verzekerd. Veroorzaak je met je opgevoerde brommer schade aan anderen, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht de schade aan het slachtoffer te vergoeden. Maar vervolgens zal de desbetreffende verzekeraar de schade op jou gaan verhalen. Uiteindelijk draai je dus zelf op voor de schade. Daarnaast kun je ook rekenen op een boete van Justitie.

^ Naar boven

10. Ben ik verplicht een helm te dragen?
Ja, je bent verplicht om een wettelijk voorgeschreven helm te dragen. Doe je dit niet dan ben je niet verzekerd.

^ Naar boven

11. Mag ik een jongere bestuurder dan de leeftijd van de verzekeringsaanvrager laten rijden?
Nee, hetet is niet toegestaan om jongere bestuurders op de bromfiets rijden dan de leeftijd van de aanvrager/bestuurder. Doe je dit wel, dan bestaat de kans dat de verzekeraar het eigen risico verhoogt of dat je niet verzekerd bent.


^ Naar boven

12. Welke types bromfietsen kan ik verzekeren bij het Verzekering Centrum?
 • Automaat:    automaat (maximaal 45km per uur/helm verplicht)
 • Snorfiets:    snorfiets (maximaal 25km per uur/oranje sticker/plaatje voor rijden zonder helm)
 • Versneller:    alle bromfietsen met 2 of meer versnellingen
 • Fiets met hulpmotor:    bijvoorbeeld een Spartamet
 • Invalidenwagen:    open invalidenwagen (rolstoel, driewieler, scootmobiel)
 • Oldtimer:    oldtimer (moet minimaal 25 jaar oud zijn)
 • Niet verzekerbaar:    overdekte invalidenwagen
 • Bromauto (laag model brommobiel)
 • Brommobiel
 • Quad


^ Naar boven

13. Per welke datum worden bromfietsen voorzien van een kenteken?
Voor nieuwe bromfietsen wordt vanaf 01-09-2005 een kenteken afgegeven. Denk hierbij aan een soortgelijke regeling als bij kenteken voor auto's.

^ Naar boven

14. Hoe kom ik aan een kenteken voor mijn bestaande bromfiets?
Vanaf 01-09-2005 kan elke eigenaar van een bromfiets deze laten schouwen bij een tweewielerbedrijf, welke is erkend door de Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW). Indien alles correct is krijg je een uitdraai van de gegevens, hiermee kun je dan vervolgens op het postkantoor een kenteken aanvragen.

^ Naar boven

15. Wat zijn de mogelijke problemen bij het aanvragen van een kenteken?
Er zouden problemen kunnen ontstaan op het moment dat blijkt dat het om een gestolen brommer gaat. Ook als er iets niet klopt met het framenummer kan dit een ook probleem opleveren.

^ Naar boven

16. Tot wanneer heb ik de tijd om een kenteken voor mijn bromfiets te regelen?
De overheid heeft bepaald dat het aanvragen van een kenteken mogelijk is tot 31 oktober 2006. Vanaf 1 januari 2007 moet elke brommer voorzien van een kenteken.

^ Naar boven

17. Wat moet ik doen om huidige verzekering aan te passen?
Via het Verzekering Centrum kun je digitaal je polis aanpassen. Het oude verzekeringsbewijs komt hiermee te vervallen. De gegevens van de nieuwe polis kun je terugvinden in ‘mijn polismap’. Je kentekenbewijs moet je in het vervolg bij je dragen als bewijs van verzekering/eigendom. Uiteraard kun je deze wijzigingen, dat kan telefonisch of per email.

^ Naar boven

18. Welke invloed heeft dit op mijn premie?
Vaak blijft de premie hetzelfde. Soms geeft een verzekeraar meer korting, dit komt doordat er bij aanvang van de nieuwe verzekering een extra korting wordt verleend. Na een jaar zonder schade stijgt deze korting zelfs soms nog iets. Bij schade wordt de korting verlaagd.

^ Naar boven

19. Wat doet de verzekeraar met mijn nieuwe kentekengegevens?
Nadat wij uw opgave van het nieuwe kenteken hebben ontvangen berichten de verzekeraar het  Rijksdienst van het Wegverkeer over uw verzekeringsgegevens. Dit zijn verzekeraars verplicht én de overheid wil hiermee bereiken dat op termijn onverzekerde en ongeregistreerde brommers rondrijden.

^ Naar boven

20. Worden alle bromfietsen verplicht voorzien van een kenteken?
Nee, er zijn een aantal bromfietsen die niet vallen onder de kentekenplicht. Een aantal voorbeelden hiervan zijn onder andere fietsen met trapondersteuning die niet harder kunnen dan 25km per uur, motorrijtuigen die niet harder kunnen dan 6km per uur en bepaalde typen gehandicaptenvoertuigen.

^ Naar boven

21. Welke soort verzekering kan ik sluiten?
U kunt naast de wettelijke WA dekking ook nog de volgende dekkingen sluiten:

 • Bromfietsverzekering met beperkte casco incl. diefstal
 • Bromfietsverzekering met Beperkte casco excl. diefstal
 • All risk bromfietsverzekering

Tevens is het ook nog mogelijk om een aantal aanvullende verzekeringen af te sluiten.

^ Naar boven

22. Kan ik mijn brommer verkopen inclusief verzekering?
Brommerplaatje: Ja, •De verkoop moet gemeld worden bij ons,

U dient de nieuwe gegevens van de nieuwe eigenaar door te geven. De nieuwe eigenaar/regelmatige bestuurder betaalt dezelfde verzekeringspremie als u, als hij/zij in dezelfde of een hogere leeftijdscategorie valt.

Leeftijdscategorie 1: 16 t/m 19 jaar
Leeftijdscategorie 2: 20 t/m 23 jaar
Leeftijdscategorie 3: 24 t/m 44 jaar
Leeftijdscategorie 4: 45 jaar en ouder

Als de nieuwe eigenaar/regelmatige bestuurder in een lagere leeftijdscategorie valt zal er een aanvullende premie in rekening gebracht worden. Na betaling van de aanvullende premie krijgt de nieuwe eigenaar een nieuw verzekeringsbewijs/brommerplaatje op zijn/haar eigen naam.

Als de nieuwe eigenaar geen beschikking heeft over internet, kan de verzekering en het plaatje niet worden overgedragen.

Indien de nieuwe eigenaar niet de beschikking heeft over internet. Is dit geen enkele probleem. De nieuwe eigenaar krijgt binnen een paar dagen de benodigde papieren + polisbescheiden van ons toegestuurd per post.

^ Naar boven

23. Waarom moet ik een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten?
Als u met de bromfiets schade toebrengt aan de bezittingen van anderen, bent u daar volgens de wet hier aansprakelijk voor. Volgens de wet bent u verplicht een verzekering af te sluiten voor deze aansprakelijkheid. De (verkeers)schade kan zo groot zijn, dat u dat als particulier nooit zelf kunt betalen.

^ Naar boven

24. Wat is het nut van een Ongevallen Opzittende Verzekering en is deze verplicht?
Nee, de ongevallen opzittendeverzekering is niet verplicht, maar het is wel zeer verstandig om deze verzekering toe te voegen. Uzelf, en degene die met u meerijdt op de bromfiets zijn dan bij  een ongeval verzekerd. Bij een dodelijk ongeval wordt per opzittende (Max. 2) een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd. Dit geld ook voor blijvende invaliditeit na een ongeval.

^ Naar boven

25. Wat is een Verhaalsrechtsbijstandverzekering?
Met deze verzekering kunt u, de schade die een ander aan uw bromfiets heeft toegebracht, een beroep doen op juridische hulp van de verzekering. Als het nodig is, wordt in overleg met de verzekeraar een advocaat aangesteld.

^ Naar boven

26. Wanneer gaat de dekking in?
Brommerplaatje:

U kunt pas de weg op met de brommer, als u van ons het bromfietsplaatje en het verzekeringsbewijs hebt ontvangen. Pas dan heeft de verzekeraar het risico geaccepteerd

Let op! De verzekering met een plaatje is geldig t/m 31 december 2006.

Kenteken (verplicht vanaf 1 januari 2007):

U bent pas verzekerd op het moment dat wij u schriftelijk of per email hebben laten weten dat de verzekeraar het risico heeft geaccepteerd.

^ Naar boven

27. Hoe kan ik de premie voor de verzekering betalen?
U kunt bij ons op verschillende manieren betalen. Maand en kwartaalbetaling gaan per automatisch incasso van uw bank-, of gironummer. Wanneer u per half jaar of per jaar wilt betalen bestaat de mogelijkheid om dit te doen via een acceptgiro.

^ Naar boven

28. Mag de bestuurder iemand anders zijn dan de degene die de verzekering heeft afgesloten?
Wanneer u nog geen 18 jaar bent, moet de verzekering zelfs op naam van één van uw ouders worden afgesloten. Vader, moeder of voogd is dan de verzekeringnemer; u, als regelmatige bestuurder, bent de verzekerde. Degene die de brommer met uw toestemming gebruikt, is verzekerd.

^ Naar boven

29. Wanneer keert de verzekering bij schade beslist niet uit?
 • Wanneer er schade wordt veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig bromfietscertificaat;
 • Indien blijkt dat er alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel is gebruikt;
 • Wanneer de (wettelijk verplichte) helm niet wordt gedragen;
 • Wanneer te hard wordt gereden;
 • Als blijkt dat de brommer is opgevoerd;
 • Als de verzekeringspremie niet op tijd is betaald.

^ Naar boven

30. Mag u uw brommer uitlenen?
Ja, het is toegestaan om uw brommer uit te lenen. U dient dan daar wel toestemming voor te geven, op dat moment is dat geen probleem voor de verzekering. Hij/zij moet dan wel in het bezit zijn van een geldig bromfietscertificaat of auto- of motorrijbewijs.

^ Naar boven

31. Wanneer kan ik geen verzekering afsluiten?
 • Wanneer u jonger bent dan 16 jaar;
 • Als u niet in het bezit bent van een geldig bromfietscertificaat of rijbewijs
 • Wanneer blijkt dat de bromfiets is opgevoerd. (maximale toegestane wettelijke snelheid)
 • Als u langer dan twee maanden met de brommer in het buitenland verblijft
 • Indien u uw bromfiets heeft verhuurd
 • Als blijkt dat u uw bromfiets gebruikt voor besteldiensten of koerierdiensten.

^ Naar boven

32. Hoe kan ik contact opnemen met ons?
Klik op ‘over ons’. Hier staat alle informatie die u nodig heeft om contact met ons op te nemen.

^ Naar boven

33. Wat moet ik doen als mijn bromfiets is gestolen?
U dient direct aangifte doen bij de politie. De politie maakt proces-verbaal op. Tevens dient ons zo snel mogelijk te laten weten dat uw bromfiets is gestolen. Het originele proces verbaal moet u naar ons sturen. De kopie van het proces-verbaal dient u zelf zorgvuldig te bewaren. Wij zullen direct de verzekeraar informeren.

^ Naar boven

34. Mag ik met de bromfiets op vakantie naar het buitenland?
Ja, wanneer u met uw bromfiets voor een bepaalde tijd naar het buitenland wilt gaan, u dient dan wel in het bezit te zijn van een groene kaart. Wanneer u tijdig bij ons aangeeft dat u naar het buitenland wilt gaan, kunnen wij op tijd de groene kaart naar u toe sturen.

^ Naar boven

35. Ik heb buiten mijn schuld een ongeluk gehad. Wie betaalt de schade?
Stel altijd de veroorzaker van de schade (tegenpartij) aansprakelijk. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij dient de schade te vergoeden. Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van het ongeval.

^ Naar boven

36. Ik heb een nieuwe brommer gekocht, wat moet ik doen?
U kunt de gegevens telefonisch op per email aan ons doorgeven. Ook kunt u dit doen via mijn polismap.

^ Naar boven

37. Hoe kan ik een schade melden?
U kunt de schade melden bij ons of digitaal in ‘mijn polismap’. U dient er wel voor te zorgen dat wij zo snel mogelijk is het bezit komen van het volledig ingevulde schadeaangifteformulier.

^ Naar boven

38. Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. Dit is nodig ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op dit alles is de gedragscode 'Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf' van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode is op te vragen bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars.

^ Naar boven

39. Mededelingsplicht
LET OP: U heeft een mededelingsplicht!

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in deze aanvraag zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een medeverzekerde (van 16 jaar of ouder), van wie de belangen (ook) worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u veronderstelt dat het antwoord bij verzekeringscentrum.nl bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met opzet tot misleiden van verzekeringscentrum.nl heeft gehandeld of wij bij de wetenschap over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben geaccepteerd, hebben wij het recht de verzekering op te zeggen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijke verleden en de slotvraag ook voor:
De leden van de maatschap;

 • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
 • de statutaire directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 • de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer);

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft gedaan, maar voordat verzekeringcentrum.nl u heeft bericht over haar definitieve beslissing over acceptatie van het/de door u te verzekering aangeboden risico('s), moet u alsnog aan ons mededelen, als deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, samen met de van toepassing zijnde polisvoorwaarden van de aangevraagde verzekering(en) op de site door u zijn in te zien.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, gelden in afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6, BW ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
Een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het aangeboden risico van belang konden zijn. Bijvoorbeeld op grond van de overige op de aanvraag gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld.

^ Naar boven

40. Invoering bromfietsrijbewijs per 1 oktober 2006
Vanaf 1 oktober 2006 wordt het huidige bromfietscertificaat vervangen door een bromfietsrijbewijs. Zoals de personenauto op het rijbewijs categorie B heet, zogaan bromfiets, snorfiets en brommobiel categorie AM heten.

De invoering van het bromfietsrijbewijs moet de verkeersveiligheid verbeteren. Van alle verkeersdeelnemers in Nederland lopen jonge bromfietsers het meeste risico op een ongeval.

^ Naar boven

41. Vrijstellingsregeling vervalt.
Vanaf de ingangsdatum vervalt voor mensen die geboren zijn vóór 1 juni 1980 de vrijstelling voor het bromfiets theorie-examen. Zij zullen, net als iedereen, het theorie-examen voor het bromfietsrijbewijs met succes moeten afleggen. Mensen die zijn geboren voor 1 juni 1980 kunnen echter tot 1 oktober 2006 nog wel het bromfietscertificaat aanvragen bij het postkantoor of het CBR, zonder dat ze een examen moeten afleggen.

^ Naar boven

42. Omruilen bromfietscertificaat
Houders van het bromfietscertificaat kunnen dit vanaf 1 oktober 2006 bij elk gemeentehuis dit omruilen voor een rijbewijs. Hier hebben zij tot oktober 2009 de tijd voor. Wie een bromfietscertificaat gaat omruilen tegen een rijbewijs AM moet hiervoor betalen en een pasfoto meenemen.

^ Naar boven

43. Al in bezit van rijbewijs A of B?
Voor mensen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A of B verandert er niets.

^ Naar boven

44. Theorie-examen
In het theorie-examen voor het AM-rijbewijs zitten vanaf 1 oktober meer vragen over het veilig besturen van het brommobiel. Het gaat dan vooral over de toegestane maximum snelheid, de herkenning van het voertuig, de ge- en verboden voor een brommobiel en de gedragsregels.

^ Naar boven

Berekenen

Welke bromfiets-verzekering is in jouw situatie het meest geschikt?

Direct afsluiten

Voer je gegevens in om direct je bromfiets te verzekeren.

Direct verzekerd

Verzekering aan- gevraagd? Je krijgt van ons direct een bevestiging.

Bromfietsverzekeringen

Goedkoop verzekeren!

Goedkoopste bromfietsverzekering
Bromfiets goedkoop verzekeren
Goedkope bromfietsverzekering